Talopalvelu Jukka Kemppinen

Iitti - Kouvola - Nastola - Heinola
Vastaava mestari

Kun päästään varsinaiseen rakentamiseen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) vastaavan mestarin hankkimista ja hyväksyttämistä rakennusvalvonnalla.

Vastaavan mestarin tehtävänä on viranomaisten hyväksymien suunnitelmien noudattamisen valvonta. Lisäksi hän osallistuu myös mm työturvallisuuden valvontaan. Vastaava mestari on pienissä rakennuskohteissa osa-aikainen.
 
Lakisääteisiä vtarkastettavia asioita on omakotitalossa noin 50 kpl. Lakisääteisten asioiden lisäksi tulevat vielä muut laadulliset asiat ja neuvonta.
 
Tarvittaessa vastaava mestari auttaa myös urakkatarjouspyynnöissä, tarjousten käsittelyssä ja urakkasopimusten laadinta.